Zuidlaren

Bloemschikcursussen 2020 -2021

In september gaan ook de bloemschikcursussen weer van start in de Ludinge. Om de 1.5 meter te kunnen waarborgen hebben we voor de  groep 1  een grotere zaal kunnen regelen. Groep 2 bestaat uit 10 personen zodat ook hier de 1.5 meter gewaarborgd blijft.

Om de oplopende kosten enigszins te dekken zijn de cursusgelden voor komend seizoen aangepast:

Voor leden €60,- en voor  niet-leden €80,-

Voor groep 1 is er nog beperkt opgave mogelijk:

De cursus wordt geven op donderdagavond  van 20.00 tot 22.00 uur in de Ludinge te Zuidlaren op navolgende data: 17 sept 2020, 27 nov 2020 (i.v.m. de grootte van de zaal  doet u 1 keer met groep 2 mee), 17 dec 2020, 14 jan 2021, 11 feb 2021, 11 maart 2021 en 15 april 2021.

Aanmelding kan via mail naar Aleida Goelema: info(at)natuurlijkgeschikt.nl. Ook kan bij haar nadere informatie worden verkregen.

Betaling van het verschuldigde cursusgeld dient plaats te vinden voor de eerste cursusdag op bankrekening NL 67 RABO 0376 0058 66 t.n.v. Groei & Bloei/KMTP Zuidlaren e.o. onder vermelding van uw naam en ‘Bloemschikken 2020 -2021’.