Zuidlaren

Cursus (beginnend) moestuinieren

 

Binnen het bestuur is het idee ontstaan om, bij voldoende animo, een cursus moestuinieren te organiseren, met name voor de beginnend moestuinier. Hoe de cursus er precies uit gaat zien staat nog niet vast, het zou bijvoorbeeld voor 4 maanden 1x per maand kunnen zijn of alleen een dag(deel).

Graag komen we in contact met mensen die hier belangstelling voor hebben om te kijken of een en ander doorgang kan vinden en zo ja, hoe. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de bestuursleden. We horen graag van u!