Diversen

Identiteit Groei & Bloei

 

Zoals u ongetwijfeld weet, worstelt Groei & Bloei net zoals vele andere verenigingen al jaren met een gestage teruggang in het aan leden. Hierdoor lopen ook de inkomsten langzaam terug.

 

Het Landelijk Bestuur heeft de afgelopen jaren verschillende acties op touw gezet om met de leden deze achteruitgang te stoppen en zo mogelijk te doen omkeren in groei. Er zijn verschillende werkgroepen ingesteld die ieder op een aandachtsgebied proberen positieve ontwikkelingen in gang te zetten. Ten einde alles op elkaar afgestemd te houden en dezelfde doelstellingen na te streven is als uitgangspunt de zgn. Identiteit van Groei & Bloei opnieuw vastgesteld. Deze geeft aan waar de vereniging voor wil staan en binnen welke kaders zij zich daarbij beweegt. De nieuwe Identiteit is als volgt verwoord:

 

*  KMTP/Groei & Bloei is dé toonaangevende vereniging van tuin- en natuurliefhebbers. Zij zet zich in voor een groene samenleving, zowel op lokaal als op landelijk niveau.

*  De beleving van tuinieren, bloemschikken, en de passie voor groen in het algemeen vormen hiervoor de inspiratie.

*  Kennis en kennisoverdracht werken stimulerend en samenbindend voor leden en niet leden.

*  Het werkterrein omvat de hele keten van liefhebbers tot professionals (kwekers, hoveniers, ontwerpers, handel, overheden, studenten etc.).
    KMTP/Groei & Bloei opereert als schakel tussen de verschillende onderdelen van de keten.

 

Ook lokale afdelingen kunnen hun activiteiten toetsen aan deze stellingen en zo meewerken aan een uniform beleid binnen de vereniging en uitstraling naar de buitenwereld. Met als uiteindelijk doel natuurlijk een sterke en levensvatbare vereniging te blijven.

 

Het Bestuur.

 

 

meer

 

 

 

15
Jul
Volkstuin: het gewas bij de buren…….
07
Jul
bloemen, bijtjes en vlinders