Activiteiten & Actueel

Help, het bestuur verzuipt!

Nieuwe Bestuursleden gezocht!

 

Het huidige bestuur van onze Groei & Bloei vereniging Zuidlaren e.o. bestaat uit vijf personen. Dit aantal is net voldoende om alle taken uit te voeren, maar legt wel een behoorlijke druk op elk bestuurslid. Gelukkig neemt Sini Huisman nog steeds de website voor haar rekening. In februari is de algemene ledenvergadering en drie bestuursleden treden dan af waarvan er maar één herkiesbaar is.

 

Dat betekent dat we op dat moment alleen een voorzitter en de coördinatie van het bloemschikken geregeld hebben. Wanneer Han wordt herkozen hebben we ook een secretaris. We missen dan dus een penningmeester, iemand die de lezingen en excursies wil organiseren en een algemeen bestuurslid die wat taken van anderen kan overnemen. Er zijn dus minimaal drie nieuwe bestuursleden nodig. Zonder nieuwe bestuursleden is er geen Groei & Bloei afdeling Zuidlaren meer!

 

Wij hopen van harte dat er een aantal leden zijn die een bestuurstaak op zich willen nemen. Voor verdere informatie of aanmelding kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden. Het bestuur hoopt van U te horen!

 

Het bestuur

meer
13
Dec
Westlandse buitenplaatsen van weleer
06
Dec
De kracht van kruiden - Blik op de tuin no. 879