Zuidlaren

Markt van Melk en Honing

Verenigingsleden zijn soms vreemde snuiters! Het is maar dat u het weet.

Aan het eind van het winterseizoen zijn door Elizabeth en Aleida verschillende oproepen gedaan aan de leden om een paar uur te komen bloemschikken of groen materiaal aan te leveren. Maar 14 dagen voor datum hebben we nog maar één reactie gehad. Is het gek dat ik dan een beetje zenuwachtig begin te worden?

En dus maar eens, na overleg met de overige bestuursleden, een stevige mail naar alle leden gezonden: HELP!!!!. En dan komen de reacties los. En zo zien we dus op zaterdag 3 augustus de een na de ander bij de stand verschijnen met emmers of vuilniszakken vol met schikmateriaal, droge knoppen en te gebruiken bloemen. Materiaal genoeg om 3 markten mee te vullen! Ieder die iets heeft ingebracht: Hartelijk dank en we houden ons volgend jaar weer aanbevolen.

Ook de hulp bij het maken van de bloemtaartjes was goed gekomen en dus konden de dames stevig aan de slag. De gehele dag ging de verkoop van de kleine bloemtaartjes zoals Friezen zeggen ‘dat it slietjaget’. In Nederlands: het ging als een speer. Zo zeer zelfs dat we drie keer oasis-blokjes hebben bijgekocht bij Jackel Visser. In het bestuur leeft nu de vraag: Verkopen we de stukjes met een prijs van € 2,50 niet te goedkoop? Hoewel we niet exact hebben bijgehouden hoeveel stukjes verkocht zijn heb ik, via de kasinkomsten, kunnen uitrekenen dat dit tussen de 72 en 74 stuks moeten zijn geweest. Zoveel hebben we de laatste jaren nog niet verkocht!! Hulde aan de makers: Francis, Rika, Wilma, Inge en Elizabeth. En? Volgend jaar weer?

De handel van de ingebrachte plantjes verliep eveneens vlotjes. In totaal werden 48 planten verkocht. Maar hoewel ik had gehoopt met een bijna lege auto terug naar Vries te rijden, kwam ik bedrogen uit. Vijf vuilniszakken vol afvalmateriaal en iets van zeven emmers kreeg ik mee. Het afvalmateriaal is door de hakselaar gegaan en lig nu te composteren in een gemeentebosje. De emmers staan nog in de kas. Die neem ik bij eerstvolgende bijeenkomsten mee zodat ieder zijn eigen exemplaar weer terug kan krijgen.

Oh ja: we hebben ook nog een aantal leuke contacten kunnen leggen die waarschijnlijk uitmonden in lidmaatschap en/of deelname aan bloemschikken. Voor het laatste zijn de eerste 2 aanmeldingen al binnen! En financieel zijn we er ook prima uitgesprongen.

Al met al een zeer geslaagde Markt van Melk & Honing.